Thương hiệu Nakamichi Là của nước nào, nhà máy sản xuất ở đâu ?

Nakamichi Corp., Ltd. (株式会社 中道, Kabushiki-Gaisha Nakamichi ) là một thương hiệu điện tử tiêu dùng Nhật Bản có nguồn gốc từ Nhật Bản và nổi danh từ những năm 1970

Nakamichi Corp., Ltd. (株式会社 中道Kabushiki-Gaisha Nakamichi ) là một thương hiệu điện tử tiêu dùng Nhật Bản có nguồn gốc từ Nhật Bản và nổi danh từ những năm 1970 trở lại đây với các sản phẩm âm thanh chất lượng cao và sáng tạo Nakamichi là ng ty con của ng ty mẹ Nimble Holdings của Trung Quốc .