Hãng Loa 1MORE Là của nước nào, nhà máy sản xuất ở đâu ?

1More là 1 hãng tai nghe mới nổi của Trung Quốc. Tuy là hãng mới nhưng những gì họ đạt được sẽ khiến bất kỳ hãng tai nghe lớn nào cũng phải kinh nể.